Medezeggenschap

Naast de studievereniging zijn er nog twee andere studentenorganen die zich inzetten om de belangen van de studenten te behartigen. Dit zijn de Opleidingscommissie (OC) en de Facultaire Studentenraad (FSR).

“Soms lijkt het een andere wereld te zijn. Een wereld met een eigen taal. Of ‘gewone studenten’ dit taaltje ook begrijpen? Laten we het eens proberen. In mijn functie als BOSS van het CSW val ik onder de FMG van de UvA. In mijn functie overleg ik o.a. met de FSR en de OC’s van de verschillende BA’s. Enig idee wat ik hier probeer uit te drukken? Ik vrees dat het zelfs uitgeschreven nog onduidelijk is.”

Geke Meessen, voormalig Board of Studies Student.

Daarom een schema van de bestuursstructuur aan de UvA om wat orde te scheppen in de medezeggenschapschaos. Klik op de uitleg van de organen om naar de bijbehorende website te gaan. Klik hier voor een vergroting van het schema.Inhoud door Geke Meessen en vormgeving door Nick Naber (beiden oud-BGS-studenten).

De Opleidingscommissie

Er wordt nog al eens gesproken over de opleidingscommissie. Toch weten maar weinig mensen waartoe deze commissie dient, wie er zitting nemen en belangrijker: wat de opleidingscommissie (OC) voor jou kan betekenen!

Wat doet de OC?
De OC heeft als taak om gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle zaken die te maken hebben met het onderwijs bij de Bachelor Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Denk hierbij aan de kwaliteit van het onderwijs, het opleidingsprogramma, het onderwijs- en examenreglement (OER), het nieuwe 8-8-4 systeem en het dyslexiebeleid. Ook kan het gebeuren dat een specifiek vak niet naar wens verloopt, in dat geval komt dit ook in hun maandelijkse vergadering naar voren. Ook jij kan hun helpen door mee te doen aan de vak-evaluatie aan het eind van elk blok. Meer informatie hierover en wanneer het plaatsvindt, plaatst de OC in de Facebook cohorten van ISW. De OC overlegt wat mogelijke verbeteringen en/of oplossingen voor een vak kunnen zijn, en schrijft daarover een advies naar de opleidingsdirecteur van ISW, Michaëla Hordijk. Ze kunnen ook andere organen van de UvA aanschrijven. Bijvoorbeeld de FSR-FMG, de Facultaire Studenten Raad, waar je aan het eind van het collegejaar voor kunt stemmen. Zij behartigen ook studentenbelangen, maar dan van alle studies die onder onze Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen vallen. Problemen die meerdere studies aangaan kunnen zij groots(er) aanpakken.

Wie zit er in de opleidingscommissie?
De Opleidingscommissie 2021/2022 bestaat uit 3 studentleden. Elk lid vertegenwoordigd een bepaalde jaarlaag van ISW.

– (vertegenwoordiger 1e jaar)

Mila Lee van Erp (vertegenwoordiger 2e jaar)

Nova-Linde Bergsma (vertegenwoordiger 3e jaar)

Daarnaast zijn de BOS (Board of Studies) student, een FSR lid en een Pegasusbestuurslid regelmatig aanwezig bij vergaderingen.

Jouw rol

Het helpt ons enorm wanneer wij feedback krijgen vanuit de studenten over hoe het onderwijs gegeven wordt. Bijvoorbeeld knelpunten met betrekking tot literatuur en tentamens. Uiteindelijk is dit positief voor de opleiding en dan ook weer voor de studenten.

Contact

Heb je vragen, wil je iets laten weten of eens bijgepraat worden over de stand van zaken? De OC-leden zijn bereikbaar in colleges, via de mail en op Facebook. Op canvas kun je de OC vinden bij cursussen en dan ‘Opleidingscommissie Interdisciplinaire Sociale Wetenschap’.


De Facultaire Studentenraad der Maatschappij en Gedragswetenschappen

De Facultaire Studentenraad (FSR) houdt zich bezig met kwesties die op de faculteit spelen, in ons geval de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG). De FSR behartigt de belangen van studenten bij het bestuur van de UvA en vergaderd om de zes weken met de decaan. Jaarlijks behandelen we een aantal grote onderwerpen, zoals de OER, en een aantal minder grote onderwerpen, zoals vakevaluaties. Het decanaat is verplicht naar de FSR te luisteren, omdat de FSR wettelijke instemmings- en adviesrechten heeft.
Als raadslid ben je nieuwsgierig om antwoorden te vinden op (nog) onbeantwoorde vragen die voor studenten van belang zijn. Hoe bevalt Roeterseilandcampus? Is alle informatie goed te vinden? In hoeverre willen we ons onderwijs digitaliseren?

Log In

Create an account
Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.
You need to Login for joining waitlist.