Menu

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Pegasus ALV & Statuten

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is een vergadering waarin beslissingen worden genomen door het bestuur en de leden van de vereniging over activiteiten en commissies van Pegasus. Het Bestuur vraagt tijdens een Pegasus ALV toestemming aan de leden om bepaalde taken uit te kunnen voeren. Leden kunnen hier dus hun zegje doen en worden uitgenodigd kritisch te zijn over beslissingen binnen Pegasus.

De Pegasus ALV is erg belangrijk omdat het bestuur van Pegasus jou op de hoogte kan houden van de gebeurtenissen binnen de studievereniging en kennis kan nemen van jouw ideeën. De ALV vindt drie keer per jaar plaats. Alle leden zijn van harte welkom op de ALV’s want jullie stem telt mee in de beslissingen die worden genomen binnen onze studievereniging!

Het presidium bestaat op dit moment uit voorzitter Roel Oostra & secretaris Thirza Lont.

Heb je meer vragen over de Pegasus ALV? Stuur dan een mailtje naar: presidium@studieverenigingpegasus.nl

Moties

Op de Algemene Ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging de mogelijkheid om een motie in te dienen. Een motie is een voorstel/idee wat een lid kan inbrengen over de reguliere gang van zaken, commissies of het beleid. De ingediende motie zal gepresenteerd worden door de indieners, vervolgens zal er ruimte zijn voor vragen en gesprek, daarna wordt er overgegaan tot stemming. Een motie dient uiterlijk 48 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering ingedient te worden bij het presidium van de Algemene Ledenvergadering èn bij het huidig bestuur.

Presidium e-mail

Bestuur e-mail

Statuten en Huishoudelijke Reglementen

Algemene ledenvergaderingen 2022/2023

Scroll naar boven