Menu

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Medezeggenschap

Naast de studievereniging zijn er nog twee andere studentenorganen die zich inzetten om de belangen van de studenten te behartigen. Dit zijn de Opleidingscommissie (OC) en de Facultaire Studentenraad (FSR).

“Soms lijkt het een andere wereld te zijn. Een wereld met een eigen taal. Of ‘gewone studenten’ dit taaltje ook begrijpen? Laten we het eens proberen. In mijn functie als BOSS van het CSW val ik onder de FMG van de UvA. In mijn functie overleg ik o.a. met de FSR en de OC’s van de verschillende BA’s. Enig idee wat ik hier probeer uit te drukken? Ik vrees dat het zelfs uitgeschreven nog onduidelijk is.”

-Geke Meessen, voormalig Board of Studies Student.

De Opleidingscommissie

Er wordt nog al eens gesproken over de opleidingscommissie. Toch weten maar weinig mensen waartoe deze commissie dient, wie er zitting nemen en belangrijker: wat de opleidingscommissie (OC) voor jou kan betekenen!

De Opleidingscommissie

De OC heeft als taak om gevraagd en ongevraagd advies te geven over alle zaken die te maken hebben met het onderwijs bij de Bachelor Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Denk hierbij aan de kwaliteit van het onderwijs, het opleidingsprogramma, het onderwijs- en examenreglement (OER), het nieuwe 8-8-4 systeem en het dyslexiebeleid. Ook kan het gebeuren dat een specifiek vak niet naar wens verloopt, in dat geval komt dit ook in hun maandelijkse vergadering naar voren. Ook jij kan hun helpen door mee te doen aan de vak-evaluatie aan het eind van elk blok, of door studentvertegenwoordiger te worden bij de vakken AV of VOM. 
De OC overlegt wat mogelijke verbeteringen en/of oplossingen voor een vak kunnen zijn, en schrijft daarover een advies naar de opleidingsdirecteur van ISW, Michaëla Hordijk. Ze kunnen ook andere organen van de UvA aanschrijven. Bijvoorbeeld de FSR-FMG, de Facultaire Studenten Raad, waar je aan het eind van het collegejaar voor kunt stemmen. Zij behartigen ook studentenbelangen, maar dan van alle studies die onder onze Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen vallen. Problemen die meerdere studies aangaan kunnen zij groots(er) aanpakken.

Wie zit er in de opleidingscommissie?

De Opleidingscommissie 2021/2022 bestaat uit 3 studentleden. Elk lid vertegenwoordigd een bepaalde jaarlaag van ISW.

Vertegenwoordiger 1e jaar

Vertegenwoordiger 2e jaar

Vertegenwoordiger 3e jaar

Daarnaast is altijd het educatielid van het bestuur van Pegasus aanwezig bij de vergaderingen.

Jouw rol

Het helpt ons enorm wanneer wij feedback krijgen vanuit de studenten over hoe het onderwijs gegeven wordt. Bijvoorbeeld knelpunten met betrekking tot literatuur en tentamens. Uiteindelijk is dit positief voor de opleiding en dan ook weer voor de studenten. Om feedback te leveren kun je studentvertegenwoordiger worden van je werkgroep bij AV in het eerste jaar of VOM in het tweede jaar. Als studentvertegenwoordiger ga je om de week in gesprek met andere studentvertegenwoordigers en het educatielid van het bestuur van Pegasus, waarna een verslag wordt geschreven en doorgestuurd naar de opleidingscommissie. 

Contact

Heb je vragen, wil je iets laten weten of eens bijgepraat worden over de stand van zaken? De OC-leden zijn bereikbaar in colleges, via de mail en op Facebook. Op canvas kun je de OC vinden bij cursussen en dan ‘Opleidingscommissie Interdisciplinaire Sociale Wetenschap’.

De Faculteitsverenging van Maatschappij en Gedragswetenschappen (Fv-FMG)

De Fv-FMG is een overkoepelende vereniging van de faculteit. De voorzitters van alle studieverenigingen van de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen vertegenwoordigen de Fv-FMG. Je kunt bij de FMG terecht met problemen, vragen of ideeën om de ruimte van de UvA of het stuentenleven op de UvA te verbeteren. De Fv-FMG regelt bijvoorbeeld de boekverkoop via Smartbooks en organiseert ieder jaar 2 evenementen samen met alle studieverenigingen, waar alle leden welkom zijn. De FMG Party en de FMG Activity. Voor meer informatie kun je terecht op https://www.fv-fmg.nl

In het 10e bestuur van de Fv-FMG zitten momenteel:

 

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Boekverkoop:
Acquisitie:
Public Relations:
FMG Activity:
FMG Party:

 

Mathilde Naerbout (Machiavelli)
Isa Dekker (Comenius)
Marijn Schortinghuis (Sarphati)
Alessandro Colombo (CASA)
Mia Zeiger (Mercurius)
Carlijn van Helden (Pegasus)
Kerem Aktolug (SEC)
Katie Morgan (VSPA)

 

De Facultaire Studentenraad der Maatschappij en Gedragswetenschappen

De Facultaire Studentenraad (FSR) houdt zich bezig met kwesties die op de faculteit spelen, in ons geval de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG). De FSR behartigt de belangen van studenten bij het bestuur van de UvA en vergaderd om de zes weken met de decaan. Jaarlijks behandelen we een aantal grote onderwerpen, zoals de OER, en een aantal minder grote onderwerpen, zoals vakevaluaties. Het decanaat is verplicht naar de FSR te luisteren, omdat de FSR wettelijke instemmings- en adviesrechten heeft.

Als raadslid ben je nieuwsgierig om antwoorden te vinden op (nog) onbeantwoorde vragen die voor studenten van belang zijn. Hoe bevalt Roeterseilandcampus? Is alle informatie goed te vinden? In hoeverre willen we ons onderwijs digitaliseren?

Interesse?

Heb je vragen, wil je iets laten weten of eens bijgepraat worden over de stand van zaken? De OC-leden zijn bereikbaar in colleges, via de mail en op Facebook. Op canvas kun je de OC vinden bij cursussen en dan ‘Opleidingscommissie Interdisciplinaire Sociale Wetenschap’.

Scroll naar boven